Voortuintje

Een klein voortuintje dat dringend een renovatie nodig had!
De steentjes zorgen ervoor dat er geen of bijna geen onkruid doorkomt.
Dit resulteert in onderhoudsvriendelijkheid.